سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خداوندا

بیا لبخند بزنیم بدون هیچ انتظار پاسخی از دنیا...

- باد می وزد؟

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی هم آسیاب بادی!

                                                                     تصمیم با توست...

  دوست داشتن بهترین شکل مالکیت ؛

 - و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است...!